FRYDERYK CHOPIN
 The Mazurkas  
1 Op.6, No.1 2:25
2 Op.6, No.2 1:36
3 Op.6, No.3 1:42
4 Op.6, No.4 0:53
5 Op.7, No.1 1:43
6 Op.7, No.2 3:20
7 Op.7, No.3 1:55
8 Op.7, No.4 1:19
9 Op.7, No.5 0:43
10 Op.17, No.1 2:08
11 Op.17, No.2 2:06
12 Op.17, No.3 4:13
13 Op.17, No.4 4:19
14 Op.24, No.1 1:59
15 Op.24, No.2 1:55
16 Op.24, No.3 2:02
17 Op.24, No.4 4:13
18 Op.30, No.1 1:38
19 Op.30, No.2 1:11
20 Op.30, No.3 2:23
21 Op.30, No.4 3:11
22 Op.33, No.1 1:55
23 Op.33, No.2 2:16
24 Op.33, No.3 1:55
25 Op.33, No.4 4:50
26 Op.41, No.1 2:20
27 Op.41, No.2 1:04
28 Op.41, No.3 1:30
29 Op.41, No.4 3:53
30 Op.50, No.1 2:18
31 Op.50, No.2 2:49
32 Op.50, No.3 5:00
33 Op.56, No.1 4:48
34 Op.56, No.2 1:36
35 Op.56, No.3 5:53
36 Op.59, No.1 3:39
37 Op.59, No.2 2:23
38 Op.59, No.3 3:34
39 Op.63, No.1 2:08
40 Op.63, No.2 1:49
41 Op.63, No.3 2:06
42 Op.67, No.1 1:14
43 Op.67, No.2 2:16
44 Op.67, No.3 1:22
45 Op.67, No.4 2:45
46 Op.68, No.1 1:37
47 Op.68, No.2 3:09
48 Op.68, No.3 1:23
49 Op.68, No.4 2:01
50 KK II b No.4 3:04
51 KK II b No.5 2:07
 Russell Sherman piano