MACMILLAN: Why is this night different? / Tuireadh / Visions of a November Spring

 JAMES MACMILLAN
     
1  String Quartet No. 2, "Why is this night different?" 21:43
  Emperor Quartet Ensemble
     
2  Tuireadh 24:15
 Robert Plane Soloist
     
 String Quartet No. 1, "Visions of a November Spring"  
3 I. crotchet = 60 3:57
  Emperor Quartet Ensemble
4 II. quaver = ca. 90 17:30
  Emperor Quartet Ensemble
     
5  Memento 4:25
  Emperor Quartet Ensemble