ALFRED SCHNITTKE
 Choir Concerto 43:44  
1 I 'O pavelitel' sushcheva fsevo 17:08
  ('O Master of all living')  
2 II 'Sabran' je pesen sikh, gde kazhdyj stikh' 8:32
  ('I, an expert in human passions')  
3 III 'Fsem tem, kto vniknet fsushchnast'' 11:56
  ('God grant deliverance from sin')  
4 IV 'Sej trud, shto nachinal ja supavan' jem' 6:08
  ('Complete this work')  
 Elena Dof-Fonskaya soprano
 Valeri Polyansky