Lute Recital: Bailes, Anthony - HUET, G. / VALLET, N. / HOVE, J. van den (Lute Music of The Netherlands)

     
     
1  Met dat schuijtgen al over dat meertgen [Thysius Lute Book] 1:25
     
2  Jan Dirrixz [Thysius Lute Book] 0:44
     
3  In een groot ongheluck [Thysius Lute Book] 1:31
     
4  T' souw een meijsken gaen om wijn [Thysius Lute Book] 0:58
     
5  Ick lijd' int hart pijn onghewoon - Mr. David [Thysius Lute Book] 3:16
     
6  Daer is een Leeuwerck doot ghevallen [Thysius Lute Book] 1:27
     
 GREGORIO HUET
7  Fantasia 4:49
     
 NICOLAS VALLET
 Le secret des Muses  
8 Prelude 1:33
     
9 Onder de Lindegrone 2:03
     
10 Pavanne en forme de complainte 4:49
     
11 Chancon angloise 2:27
     
 GREGORIO HUET
12  Fantasia Graegorii 2:55
     
  JOACHIM VAN DEN HOVE
 Delitiae musicae  
13 Praeludium 2:11
     
14 Almande 2:16
     
15  Schele Lute Book 6:03
     
16  Florida 1:11
     
17  Schele Lute Book 3:51
     
 DIOMEDES CATO
18  Favorito 3:26
     
  JOACHIM VAN DEN HOVE
19  Windeken 1:42
     
20  Fantasia sexta 3:01
     
21  Almande 2:08
     
22  Galliarde geschreven ter Eeren mijnen Goeden Vrient Adam Leenaerts, in Leijden den 17 Jan. anno 1615 1:54
     
23  Chanson Flameng 2:10
     
 EMANUEL ADRIAENSSEN
24  Canson Englesa - Altra Canson Englesa - Saltarello Englesa 2:10
   
 Anthony Bailes Soloist