Thomas Fortmann: Requiem etc

   
 THOMAS FORTMANN
     
 Tango Catolico  
1 I 1. Mise en garde 8:58
  Ensemble Accademia Amiata Ensemble
     
2  Tango Catolico 10:09
  Ensemble Accademia Amiata Ensemble
     
 Requiem for an Unborn Child  
3 I 1 The Child 4:10
 Danielle Jungblut Soprano
4 II 2. The Parents 1:58
 Danielle Jungblut Soprano
5 III 3. The Society 2:50
 Danielle Jungblut Soprano
6 IV 4. The Creation 3:33
 Danielle Jungblut Soprano
7 V 5. Future I 2:01
 Danielle Jungblut Soprano
8 VI 6. Future II 1:37
 Danielle Jungblut Soprano
9 VII 7. Future III 5:26
 Danielle Jungblut Soprano
10 VIII 8. No Title 2:07
 Danielle Jungblut Soprano
11 IX 9. Courage 5:47
 Danielle Jungblut Soprano
     
12  Ladyboy 13:26
  Ensemble Accademia Amiata Ensemble