Choral Concert: Slavyanka Men's Russian Chorus (Song of the Volga Boatmen - Songs of Russia's Meadows, Rivers and Villages)

     
     
  TRADITIONAL
1  Vivat (Live Long) 0:41
     
 MIKHAIL LERMONTOV
2  Borodino (The Battle of Borodino) 2:13
     
  TRADITIONAL
3  Soldatushki (Hey, Soldiers) (arr. G. Smirnov) 2:31
     
4  Polyushko Poyle (Meadowlands) 4:33
     
5  Eh, Ukhnyem (Song of the Volga Boatmen) (arr. S. Zharov) 3:36
     
6  V Tyomnom Lyese (Deep in the Forest) (arr. P. Andrews) 2:20
     
 THOMAS MOORE
7  Vycherni Zvon (Evening Bells) 4:07
     
  TRADITIONAL
8  Kolokolchik (Coachbells) 3:22
     
 MODEST PETROVICH MUSSORGSKY
 5 Russian Folksongs  
9 No. 2. Tï vzoydi, solntse krasnoye (Rise, Fair Sun) 2:22
     
10 No. 3. U vorot, vorot batyshkinikh (At My Father's Gate) 1:30
     
11 No. 4. Uzh ti, volya, moya volya (O, My Freedom) 1:41
     
  TRADITIONAL
12  Vdol da Pa Byerizhku (Along the River) 1:53
     
13  Dvednatsat Razboinikov (Twelve Bandits) 5:48
     
 ALEXEI TOLSTOY
14  3 Khora (3 Choruses) 3:52
     
 RODION KONSTANTINOVICH SHCHEDRIN
15  Tikha Ukrainskaya Noch (Soft Ukranian Night) (arr. G. Smirnov) 3:49
     
  TRADITIONAL
16  Iavnana (Lullaby) (arr. G. Smirnov) 3:52
     
17  Shen Khar Venakhi (Thou Art a Vineyard) 4:22
     
18  Kviria 3:32
     
19  Nye Syedi, Djemo (Don't Lie Around, Djemo) 2:35
     
 GREGORY SMIRNOV
20  Veniki (Birch Switches) (arr. G. Smirnov) 1:35
     
  TRADITIONAL
21  Priiyde Spas Dnyes (Come Saviour, Today) 4:39
     
22  Mnogaya Lyeta (Many Years) 2:09
     
 Gregory Smirnov Conductor
 Smirnov, Gregory