VERDI, G.: 4 Pezzi sacri (Giuseppe Verdi, Vol. 2) (Fricsay) (1952)

     
     
 GIUSEPPE VERDI
 4 Pezzi sacri  
1 No. 1. Ave Maria 4:57
     
  BIBLE - NEW TESTAMENT
2 No. 2. Stabat mater 12:12
     
3 No. 3. Laudi alla vergine Maria 6:21
     
4 No. 4. Te Deum 15:28
     
 Ferenc Fricsay Conductor
 Fricsay, Ferenc