La Chasse Royale

   
  Disc One  
   
 ANTOINE SELOSSE
1  Variations on La Folia in D minor 10:49
     
2  Ciaccona in C major 4:51
     
 JOHN BULL
3  The King’s Hunt in G major 4:07
     
 ANTOINE SELOSSE
4  Toccata in G minor 4:11
     
 Suite in C major  
5 1 Courante and Variation 3:30
     
6 2 Sarabande and Variation 3:24
     
 Suite in F major  
7 1 Allemande 3:11
     
8 2 Saraband 2:39
     
9 3 Variation 1 1:33
     
10 4 Variation 2 1:57
     
11 5 Variation 3 1:38
     
12 6 Chaconne in C major 5:07
     
 JOHN ROBERTS
 Suite in G major  
13 1 Allemande 1:46
     
14 2 Courante and Variation 2:31
     
15 3 Courante and Variation in G minor 3:24
     
 ANTOINE SELOSSE
 Suite in D major  
16 1 Prelude 0:50
     
17 2 Allemande 1:36
     
 JOHN ROBERTS
18 3 Hornpipe or Rant 0:50
     
 ANTOINE SELOSSE
19 4 Menuet 1:07
   
  Disc Two  
   
1  Toccata in C major for the Vox Humana 2:22
     
2  The Hunting Lesson in G major 4:26
     
3  Fuga Ite missa est in D major 3:33
     
4  Toccata in C major for the Cornet and echos 1:09
     
5  Chaconne in F major 1:06
     
6 1 Allemande 1:35
     
7 2 Courante 2:49
     
8 3 Sarabande 1:10
     
9  Allemande in F major 1:25
     
10  Allemande and Variation G minor 1:06
     
11  ‘fitt for the manicorde’ 2:43
     
 Allemande in C minor  
12 1 3:30
     
13 1 3:08
     
14  Allemande and Variation in F major 3:22
     
 Terence Charlston Organ, Harpsichord & Clavichord