CALL, L. von: Duo, Op. 87 / Serenade, Opp. 19 and 132 / Pot Pourri (Original Romantic Music for Flute and Guitar) (Dreier, Maruri)

     
     
 LEONHARD VON CALL
 Duo, Op. 87  
1 I. Marcia 1:59
 Sabine Dreier Soloist
     
2 II. Andantino 2:18
 Agustin Maruri Soloist
     
3 III. Menuetto cantabile - Trio 3:42
 Agustin Maruri Soloist
     
4 IV. Adagio 2:39
 Agustin Maruri Soloist
     
5 V. Allegretto scherzando 2:41
 Sabine Dreier Soloist
     
6 VI. Adagio 2:23
 Agustin Maruri Soloist
     
7 VII. Allegretto - Trio 2:31
 Sabine Dreier Soloist
     
 Serenade, Op. 132  
8 I. Marsche 2:41
 Agustin Maruri Soloist
     
9 II. Andantino 3:48
 Agustin Maruri Soloist
     
10 III. Menuetto cantabile - Trio 3:52
 Agustin Maruri Soloist
     
11 IV. Adagio 2:53
 Sabine Dreier Soloist
     
12 V. Menuetto moderato - Trio 4:49
 Agustin Maruri Soloist
     
13 VI. Andante 2:24
 Agustin Maruri Soloist
     
14 VII. Allegretto - Trio 4:55
 Agustin Maruri Soloist
     
 Pot Pourri from German and Italian Opera  
15 No. 1. Johann von Paris 2:58
 Agustin Maruri Soloist
     
16 No. 2. Die vestalin 4:55
 Sabine Dreier Soloist
     
17 No. 3. Die schweizerfamilie 5:15
 Agustin Maruri Soloist
     
 Serenade, Op. 19  
18 I. Adagio 1:01
 Agustin Maruri Soloist
     
19 II. Allegro 4:40
 Agustin Maruri Soloist
     
20 III. Adagio 3:06
 Agustin Maruri Soloist
     
21 IV. Menuetto - Trio 3:17
 Agustin Maruri Soloist
     
22 V. Rondo 3:49
 Agustin Maruri Soloist
     
 PIERRE RODE
23  Polonaise 4:14
 Sabine Dreier Soloist