CIMAROSA, D.: Missa pro defunctis (Jakubowski, Rymarczyk, Krahel, Niemierowicz, Osztyn Choral Academy, Warmia National Orchestra, Frontalini)

     
 DOMENICO CIMAROSA
     
 Missa pro defunctis  
1 Introitus 06:49
2 Kyrie 02:52
3 Graduale 02:11
4 Sequenz 31:09
5 Offertorium 05:42
6 Sanctus 02:48
7 Benedictus 02:23
8 Agnus Dei 08:08
     
 Katarzyna Rymarczyk Soloist
 Barbara Krahel Soloist
 Silvano Frontalini Conductor