MURRAY, David / TACUMA, Jamaaladeen: Rendezvous Suite

     
     
 JAMAALADEEN TACUMA
1  Rendezvous the Opening 3:26
 David Murray Soloist
     
2  Hotel Le Prince 8:34
 Paul Urbanek Soloist
     
 DAVID MURRAY
3  Theme on a Dream 3:09
 Paul Urbanek Soloist
     
 JAMAALADEEN TACUMA
4  Bring It On 3:36
 Jamaaladeen Tacuma Soloist
     
5  How Sensitive 4:13
 David Murray Soloist
     
 DAVID MURRAY
 Theme on a Dream  
6 II. 80's Downtown 3:59
 David Murray Soloist
     
 JAMAALADEEN TACUMA
7 III. Who's that ringing? 3:30
 Paul Urbanek Soloist
     
8  Hotel Le Prince 7:14
 Jamaaladeen Tacuma Soloist
     
 PAUL URBANEK
9  Yes We Can 2:50
 Jamaaladeen Tacuma Soloist
     
 JAMAALADEEN TACUMA
10  Rendezvous the Ending 2:10
 David Murray Soloist