2012 Midwest Clinic: Golden-Sail Symphonic Band of Beijing Bayi High School

     
 THOMAS DOSS
1  Magic Overture 8:10
 Zhang BingBing Conductor
 ZhangYaHong, Zhang BingBing Conductor
     
 BAO YUANKAI
2  China Folk Songs (arr. B. Zhang for wind ensemble) 5:21
 Zhang BingBing Conductor
 ZhangYaHong, Zhang BingBing Conductor
     
 ALFRED BOSENDORFER
3  Little Hungarian Rhapsody 6:21
 Dai Zhonghui Conductor
 Dai Zhonghui Conductor
     
  TRADITIONAL
4  Jasmine (arr. Yan for wind ensemble) 2:50
 Zhang YaHong Conductor
 Zhang YaHong Conductor
     
 LIU TIESHAN MAO YUAN
5  Dance of the Yao (arr. J. Yu for wind ensemble) 7:42
 Zhang BingBing Conductor
 ZhangYaHong, Zhang BingBing Conductor
     
 SAMUEL A. WARD
6  America the Beautiful (arr. C. Dragon for wind ensemble) 3:04
 David McCormick Conductor
 David McCormick Conductor
     
 QIAN CHEN
7  Drink One More Cup 12:36
 Yu Hai Conductor
 Yu Hai Conductor
     
 KEITH BRION
8  Hands Across the Sea (arr. K. Brion and L. Schissel for wind ensemble) 3:15
 Zhang BingBing Conductor
 ZhangYaHong, Zhang BingBing Conductor