JOHANN STRAUSS
     
1  Hoch Osterreich, Op. 371 2:55
     
2  Dorfgeschichten, Op. 47 8:09
     
3  Electro-Magnetische , Op. 110 2:09
     
4  Novellen, Op. 146 7:40
     
5  Seladon, Op. 48 5:11
     
6  Studentenlust, Op. 285 7:13
     
7  Episode, Op. 296 4:53
     
8  Rosen aus dem Suden, Op. 388 8:27
     
9  Burschenwanderung, Op. 389 3:50
     
10  Le Premier Jour de Bonheur, Opera de D.F.E. Auber, Quadrille, Op. 327 5:13
     
11  Seid umschlungen Millionen, Op. 443 9:00
 Alfred Walter