GUERAU, F.: Guitar Music (Poema Harmonico) (H. Smith)

     
 FRANCISCO GUERAU
     
1  Canarios 2:27
     
2  Passacalles de septimo tono 12:46
     
3  Marionas (version for baroque guitar) 8:13
     
4  Villano 2:54
     
5  Passacalles de primer tono 10:38
     
6  Jacaras de la Costa 7:40
     
7  Marizapalos 6:57
     
8  Pasacalles de Patilla, de octavo punto alto 8:57
     
9  Jacaras 6:50
     
 Hopkinson Smith Soloist