HAYDN, F.J.: String Quartets Nos. 5-8, Op. 1, Nos. 0 and 6, and Op. 2, Nos. 1 and 2 (Kodaly Quartet)

 FRANZ JOSEPH HAYDN
     
 String Quartet No. 5 in E flat major, Op. 1, No. 0, Hob.II:6  
1 I. Presto 1:57
2 II. Menuet 3:39
3 III. Adagio 4:51
4 IV. Menuet 3:51
5 V. Finale: Presto 1:55
     
 String Quartet No. 6 in C major, Op. 1, No. 6, Hob.III:6  
6 I. Presto assai 1:37
7 II. Menuet 3:45
8 III. Adagio 4:37
9 IV. Menuet 4:10
10 V. Finale: Allegro 1:42
     
 String Quartet No. 7 in A major, Op. 2, No. 1, Hob.III:7  
11 I. Allegro 2:42
12 II. Menuet 3:10
13 III. Adagio 5:59
14 IV. Menuet 2:39
15 V. Finale: Allegro molto 2:00
     
 String Quartet No. 8 in E major, Op. 2, No. 2, Hob.III:8  
16 I. Allegro molto 2:58
17 II. Minuet 3:19
18 III. Adagio 6:23
19 IV. Minuetto 3:32
20 V. Finale: Presto 2:42
     
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble