FALSTER-PIBEN

     
 NA NOT APPLICABLE
     
 Falster-piben  
1 Fest pä slottet 4:06
2 Havnens liv 3:22
3 Markedspladsen 3:19
4 Pilgrimsfærd 3:52
5 Sommerdans 2:44
6 Gabestokken 1:44
7 Solnedgang 2:57
8 Dansen gär 3:11