TORU TAKEMITSU
     
1  Seirei no niwa (Spirit Garden) 14:42
     
2  Solitude sonore 6:32
     
 3 Film Scores  
3 No. 1. Jose Torres: Music of Training and Rest 5:12
4 No. 2. Black Rain: Funeral Music 5:17
5 No. 3. Face of Another: Waltz 2:26
     
6  Yume no toki (Dreamtime) 14:35
     
7  Tori wa hoshigata no niwa ni oriru (A Flock Descends into the Pentagonal Garden) 13:52
 Marin Alsop