TISHCHENKO, B.I.: Symphony No. 2, "Marina" (State Petrozavodsk Conservatory Choir, State Karelian Philharmonic, Tchivzhel)

     
     
 BORIS IVANOVICH TISHCHENKO
 Symphony No. 2, Op. 28, "Marina"  
1 I. Presto 12:33
     
 MARINA TSVETAYEVA
2 II. Presto risoluto 7:15
     
 BORIS IVANOVICH TISHCHENKO
3 III. A piacere 2:33
     
4 IV. Andantino 9:31
     
5 V. Andante sostenuto 17:46
     
 Edvard Tchivzhel Conductor
 Tchivzhel, Edvard