LYSENKO, M.V.: Natalka Poltavka (Highlights) (Haidai, Kozlovsky, Kiev Shevchenko Theatre, Chistyakov) (1951)

     
 MYKOLA VYTALIYOVYCH LYSENKO
 Natalka Poltavka  
1 Overture 7:51
2 Viyut' Vitry (The Winds are Blowing) (Natalka) 4:09
3 Ot Yunikh Let (Since My Adolescence) (Vozny) 2:19
4 Vydno Shliakhy Poltavskii (I Can See The Roads to Poltava) (Natalka) 1:47
5 Did Rudy (My Grandfather's a Redhead) (Vyborny) 2:12
6 Oi, Pid Vyshneyu (Under the Cherry Tree) (Vyborny) 2:16
7 Vsiakomu Horodu Nrav e Prava (Each Place Has its Likes and Rights) (Vozny) 1:39
8 Oi, Dolia Liudskaya (Oh, The Fate of Man) (Vozny, Vyborny) 2:42
9 Hey, Natalko (Hey, Natalka) (Vyborny, Natalka, Terpelykha) 2:55
10 Kozachok 1:52
11 Ta Nemaye v Sviti Hirsh Nikomu (No One in the World Has a Poorer Lot) (Mykola) 3:51
12 Sontse Nyzenko (The Sun is Setting) (Petro) 3:17
13 Viter Viye Horoyu (The Wind is Blowing Over the Mountain) (Mykola) 0:59
14 Oi, Ne Shumy Luzhe (The Meadow) (Petro) 4:24
15 Oi, Ya Neshchasny (I Have No Luck) (Petro) 3:13
16 Duet (Natalka, Petro) 2:22
17 Oi, Ya Divchnya Natalka (Song of Natalka) (Natalka) 1:39
 Zoya Haidai Soloist
     
 Boris Chistyakov Conductor