FRANZ LISZT
     
 6 Hungarian Rhapsodies, S359/R441  
1 Hungarian Rhapsody No. 1 in F minor 11:33
2 Hungarian Rhapsody No. 2 in D minor 11:05
3 Hungarian Rhapsody No. 3 in D major 8:31
4 Hungarian Rhapsody No. 4 in D minor 12:02
5 Hungarian Rhapsody No. 5 in E minor 10:53
6 Hungarian Rhapsody No. 6 in D major 13:50
 Arthur Fagen