FIKRET AMIROV
     
1  Shur 20:50
     
2  Kyurdi Ovshari 15:50
     
3  Gyulistan Bayati Shiraz 13:39
     
4  Azerbaijan Capriccio 8:52
 Dmitry Yablonsky