Chamber Music - ZHOU, Long / UNG, Chinary / TAKEMITSU, Toru / TAN, Dun (Asia Music for String Quartet) (New Zealand String Quartet)

     
     
 CHENG-LONG ZHOU
1  Song of the Ch'in 9:01
     
 CHINARY UNG
2  Spiral III 10:03
     
 PING GAO
3  Bright Light and Cloud Shadows 11:31
     
 TORU TAKEMITSU
4  A Way a Lone 11:52
     
 DUN TAN
 8 Colors  
5 No. 1. Peking Opera 1:49
     
6 No. 2. Shadows 1:09
     
7 No. 3. Pink Actress 1:44
     
8 No. 4. Black Dance 1:47
     
9 No. 5. Zen 3:46
     
10 No. 6. Drum and Gong 0:57
     
11 No. 7. Cloudiness 2:37
     
12 No. 8. Red Sona 1:44
     
  New Zealand String Quartet Ensemble