BACH, J.S.: Clavierubung, Part I - 6 Partitas, BWV 825-830 (arr. for organ) (H. Albrecht)

     
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
 Partita No. 4 in D major, BWV 828 (arr. H. Albrecht for organ)  
1 I. Ouverture 7:10
     
2 II. Allemande 10:24
     
 HANSJORG ALBRECHT
3 III. Courante 4:35
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
4 IV. Aria 2:36
     
5 V. Sarabande 5:52
     
6 VI. Menuet 1:34
     
 HANSJORG ALBRECHT
7 VII. Gigue 4:45
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
 Partita No. 1 in B flat major, BWV 825 (arr. H. Albrecht for organ)  
8 I. Prelude 1:48
     
9 II. Allemande 4:30
     
 HANSJORG ALBRECHT
10 III. Corrente 3:03
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
11 IV. Sarabande 4:59
     
 HANSJORG ALBRECHT
12 V. Minuet I-II 2:35
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
13 VI. Gigue 2:45
     
 Partita No. 2 in C minor, BWV 826 (arr. H. Albrecht for organ)  
14 I. Sinfonia 5:01
     
15 II. Allemande 5:19
     
16 III. Courante 2:48
     
17 IV. Sarabande 3:20
     
18 V. Rondeaux 1:47
     
19 VI. Capriccio 4:19
     
     
     
     
 HANSJORG ALBRECHT
 Partita No. 3 in A minor, BWV 827 (arr. H. Albrecht for organ)  
1 I. Fantasia 3:12
     
2 II. Allemande 3:51
     
3 III. Corrente 3:13
     
4 IV. Sarabande 4:10
     
5 V. Burlesca 2:31
     
6 VI. Scherzo 1:21
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
7 VII. Gigue 4:07
     
 HANSJORG ALBRECHT
 Partita No. 5 in G major, BWV 829 (arr. H. Albrecht for organ)  
8 I. Praeambulum 2:53
     
9 II. Allemande 4:21
     
10 III. Corrente 1:59
     
11 IV. Sarabande 4:31
     
12 V. Tempo di minuetto 1:47
     
13 VI. Passepied 1:50
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
14 VII. Gigue 5:02
     
 Partita No. 6 in E minor, BWV 830 (arr. H. Albrecht for organ)  
15 I. Toccata 7:17
     
16 II. Allemande 4:23
     
17 III. Corrente 5:19
     
18 IV. Air 1:55
     
19 V. Sarabande 5:04
     
20 VI. Tempo di Gavotta 2:18
     
 HANSJORG ALBRECHT
21 VII. Gigue 7:17
     
 Hansjorg Albrecht Soloist