TELEMANN, G.P.: 12 Fantaisie, TWV 40:14-25 (arr. for viola) (Imai)

     
     
 GEORG PHILIPP TELEMANN
 12 Fantaisie, TWV 40:14-25 (arr. N. Imai)  
1 No. 4 in G major, TWV 40:17 4:11
     
2 No. 8. in A major, TWV 40:21 5:09
     
3 No. 2 in C major, TWV 40:15 4:46
     
 NOBUKO IMAI
4 No. 9. in E minor, TWV 40:22 5:59
     
 GEORG PHILIPP TELEMANN
5 No. 7 in A flat major, TWV 40:20 8:34
     
6 No. 10 in G major, TWV 40:23 4:52
     
 NOBUKO IMAI
7 No. 11 in B flat major, TWV 40:24 6:32
     
8 No. 3 in B flat minor, TWV 40:16 4:23
     
9 No. 5 in D major, TWV 40:18 4:48
     
10 No. 1 in E flat major, TWV 40:14 7:33
     
11 No. 6 in A minor, TWV 40:19 8:07
     
 GEORG PHILIPP TELEMANN
12 No. 12 in D minor, TWV 40:25 4:38
     
 Nobuko Imai Soloist