SERGE RACHMANINOFF
 All-night Vigil, Op. 37, "Vespers"  
1 I. Priidite, poklanimsya (O come, let us worship) 2:16
     
2 II. Blagoslovi, dushe moya (Bless the Lord, O my soul) 4:59
     
3 III. Blazen muzh (Blessed be the Man) 3:40
     
4 IV. Svete tikhyi (O Jesus Christ) 2:51
     
5 V. Nyne otpushchayeshi (Lord, now lettest Thou Thy Servant depart) 3:23
     
6 VI. Bogoroditse Devo (Virgin, Mother of God) 2:28
     
7 VII. Slava v vyshnikh Bogu (Glory to God in the highest) 2:30
     
8 VIII. Khvalite imya Gospodne (Praise ye the name of the Lord) 1:45
     
  ANONYMOUS
9 IX. Blagosloven esi, Gospodi (Glessed art Thou, o Lord) 5:12
     
 SERGE RACHMANINOFF
10 X. Voskreseniye Khristovo videvshe (Having beheld the Resurrection of Christ) 2:41
     
11 XI. Velichit dusha moya Gospoda (My soul doth magnify the Lord) 6:19
     
12 XII. Slava v vyshnikh Bogu (Glory to God in the highest) 6:47
     
13 XIII. Voskres iz groba (Rising from the tomb) 3:03
     
  BIBLE
14 XIV. Vzbrannoy voevode (To thee, o the Mother of God) 1:28
     
 Nikolai Korniev Featured Artist
 Korniev, Nikolai