CHOPIN, F.: Nocturnes (Devos)

     
 FRYDERYK CHOPIN
     
1  Nocturne No. 1 in B flat minor, Op. 9, No. 1 5:12
     
2  Nocturne No. 2 in E flat major, Op. 9, No. 2 4:17
     
3  Nocturne No. 3 in B major, Op. 9, No. 3 6:02
     
4  Nocturne No. 4 in F major, Op. 15, No. 1 4:11
     
5  Nocturne No. 5 in F sharp major, Op. 15, No. 2 3:19
     
6  Nocturne No. 6 in G minor, Op. 15, No. 3 4:20
     
7  Nocturne No. 7 in C sharp minor, Op. 27, No. 1 5:16
     
8  Nocturne No. 8 in D flat major, Op. 27, No. 2 5:34
     
9  Nocturne No. 9 in B major, Op. 32, No. 1 4:26
     
10  Nocturne No. 10 in A flat major, Op. 32, No. 2 5:16
     
11  Nocturne No. 11 in G minor, Op. 37, No. 1 6:14
     
12  Nocturne No. 12 in G major, Op. 37, No. 2 5:49
     
 Luc Devos Soloist