MUSICAL SETTINGS OF THE POETRY OF CARL MICHAEL BELLMAN

     
     
  TRADITIONAL
1  Movitz blaste en honset, ep. 51 0:56
     
 GEORGE FRIDERIC HANDEL
2  Grat Fader Berg och spela, ep. 12 1:55
     
  TRADITIONAL
3  Blasen nu alla, ep. 25 0:57
     
4  Var Ulla lag i sangen, ep. 36 1:27
     
5  Skyarna tjockna, stjarnorna slockna, ep. 21 1:27
     
6  Kara syster, mig nu lyster, ep. 24 1:28
     
7  Na skruva fiolen, hej spelman, ep. 2 0:48
     
8  Drick ur ditt glas, ep. 30 1:33
     
9  Hej, sade Fredman, ep. 11 0:44
     
10  Ulla! min Ulla!, ep. 71 1:56
     
 JOHAN HELMICH ROMAN
11  Karaste broder, systrar och vanner 0:55
     
  TRADITIONAL
12  Liksom en herdinna, ep. 80 1:01
     
13  Fader Bergstrom, fingra dirr oboe, ep. 16 0:48
     
14  Vila vid denna kalla, ep. 82 1:16
     
15  Solen glimmar blank och trind, ep. 48 0:46
     
16  Aldrig en Iris, ep. 54 1:25
     
17  Fjariln vingad syns pa Haga, sang 64 1:36
     
18  Karaste broder, systar och vanner, ep. 6 1:24
     
19  Undan ur vagen, ep. 38 0:58
     
20  I januari manad, gutar, sang 17 0:44
     
21  Se svarta boljans vita dragg, sang 5b 1:32
     
22  Supa klockan over tolv, sang 10 0:57
     
23  Joachim uti Babylon, sang 41 0:44
     
 JOHANN GOTTLIEB NAUMANN
24  Na odmjukaste tjanare, sang 9 0:57
     
  TRADITIONAL
25  Opp Amaryllis vakna min lilla, sang 31 1:02
     
26  Trad fram du nattens gud, sang 32 1:03
     
27  Movitz skulle bli student, sang 28 1:04
     
28  Sa vandra vara stora man, sang 5a 0:47
     
29  Sa lunka vi sa smaningom, sang 21 0:58
     
30  Hur du dig vander, sang 46 0:57
     
31  En Potifars justru, sang 38 0:51
     
32  Fjariln vingad syns pa Haga, sang 64 1:51
     
33  Ur vagen, ur vagen, sang 27 0:45
     
 Stig Westerberg Conductor
 Westerberg, Stig