Piano Recital: Litwin, Stefan - DEBUSSY, C. / GIELEN, M. / RAVEL, M. / LITWIN, S. / LISZT, F. (Stefan Litwin Programs: The Bells)

     
     
 CLAUDE DEBUSSY
1  Preludes, Book 1 6:53
 Stefan Litwin Soloist
     
 MICHAEL GIELEN
 Klaviersturk in 7 Satzen, "recycling der glocken"  
2 No. 1. Fantasia 9:27
 Stefan Litwin Soloist
     
3 No. 2. 36 sechsstimmige Akkorde 2:36
 Stefan Litwin Soloist
     
4 No. 3. Sehr ruhig und traumerisch: Molto capriccioso 3:19
 Stefan Litwin Soloist
     
5 No. 4. Strophe 2:19
 Stefan Litwin Soloist
     
6 No. 5. Toccata 5:47
 Stefan Litwin Soloist
     
7 No. 6. 36 sechsstimmige Akkorde 3:42
 Stefan Litwin Soloist
     
8 No. 7. Epilog 4:04
 Stefan Litwin Soloist
     
 MAURICE RAVEL
9  Miroirs 6:22
 Stefan Litwin Soloist
     
 STEFAN LITWIN
10  The Bells 19:00
 David Moss Soloist
     
 FRANZ LISZT
11  Weihnachtsbaum, S186/R71 2:46
 Stefan Litwin Soloist