JANITSCH, J.G.: Sonate da camera, Vol. 2 (Notturna, Palameta)

     
 JOHANN GOTTLIEB JANITSCH
     
 Sonata da camera in C minor, Op. 3, No. 4  
1 I. Adagio 3:47
2 II. Allegretto 5:14
3 III. Allegro assai 3:10
     
 Sonata da camera in A major, Op. 3, No. 3  
4 I. Larghetto 2:42
5 II. Allegretto 5:52
6 III. Allegro poco vivace 3:04
     
 Sonata da camera in C minor, Op. 1, No. 1  
7 I. Adagio 3:27
8 II. Allegretto 5:26
9 III. Allegro assai 2:41
     
 Sonata da chiesa in G major, Op. 7, No. 4  
10 I. Largo 3:05
11 II. Fuga alla breve 2:22
12 III. Vivace 5:13
     
 Sonata da chiesa in G minor, Op. 7, No. 6  
13 I. Largo 3:03
14 II. Fuga alla breve 2:25
15 III. Allegro assai 3:37
     
 Christopher Palameta Conductor
 Palameta, Christopher