CRACOW BUGLE-CALL (THE)

     
  TRADITIONAL
1  Hejnal Mariacki (The Cracow Bugle-call) 00:43
 Marek Skwarczynski Soloist
     
2  Hejnal z wiakow srednich (Middle-ages call) 01:47
 Ars Nova Ensemble
     
3  Hejnal z doby Odrodzenia (Renaissance call) 00:54
 Ars Nova Ensemble
     
4  Hejnal na czas wojny (War time call) 01:30
 Ars Nova Ensemble
     
 MAREK STEFANSKI
5  Improwizacja na temat Hejnalu Mariackiego (Improvisation on the Cracow Bugle-call) 02:25
 Marek Stefanski Soloist