HERTEL, Mikolaj: Love and Piano

     
 MIKOLAJ HERTEL
     
1  Jej przeznaczenie I (Her Destiny) 02:49
     
2  Intermezzo [DUX0280, track 2] 00:25
     
3  Jej zaniepokojenie (Her Anxiety) 01:58
     
4  Jej rozbawienie (Her Amusement) 01:53
     
5  Intermezzo [DUX0280, track 5] 00:56
     
6  Jej pragnienie (Her Desire) 02:57
     
7  Intermezzo [DUX0280, track 7] 01:23
     
8  Jej osamotnienie (Her Loneliness) 03:28
     
9  Intermezzo [DUX0280, track 9] 00:57
     
10  Jej zakochanie (Her Infatuation) 02:48
     
11  Intermezzo [DUX0280, track 11] 02:47
     
12  Jej pozegnanie (Her Farewall) 02:31
     
13  Intermezzo [DUX0280, track 13] 00:38
     
14  Jej wspomnienie (Her Memory) 01:55
     
15  Intermezzo [DUX0280, track 15] 00:39
     
16  Intermezzo [DUX0280, track 16] 01:10
     
17  Jej przeznaczenie (Her Destiny) 02:49
     
18  Jej urzeczenie (Her Fascination) 02:59
     
19  Jej istnienie (Her Existence) 02:30
     
20  Jej marzenie (Her Dream) 04:02
     
 Mikolaj Hertel Soloist