Piano Arrangements - TAKI, Rentaro / MOTOI, Nagase / UTADA, Hikaru / KUSAKAWA, Shin (Ikebana) (Sobkowiak)

     
  TRADITIONAL
1  Toryanse (arr. M. Sobkowiak for piano) 05:36
     
 YUKIO NAKAMURA
2  Kinyoubi no Koibitotachi e (To Friday's Lovers) (arr. M. Sobkowiak for piano) 04:26
     
 RENTARO TAKI
3  Kojo no tsuki (Moon at a Desolate Castle) (arr. M. Sobkowiak for piano) 07:04
     
 TETSUYA KOMURO
4  Never End (arr. M. Sobkowiak for piano) 05:40
     
 NAGASE MOTOI
5  Nanatsu-no ko (arr. M. Sobkowiak for piano) 06:55
     
 KOSAKU YAMADA
6  Akatombo (Red Dragonfly) (arr. M. Sobkowiak for piano) 05:42
     
 KEISUKE KUWATA
7  Tsunami (arr. M. Sobkowiak for piano) 03:18
     
 SHIN KUSAKAWA
8  Yurikago-no uta (arr. M. Sobkowiak for piano) 05:55
     
 HIKARU UTADA
9  First Love (arr. M. Sobkowiak for piano) 06:05
     
 MICHAL SOBKOWIAK
10  Ikebana 05:34
     
 Michal Sobkowiak Soloist