Vocal Music - BAZYLIK, C. / SURZYNSKI, J. / JAN Z LUBLINA / GIELNIOWA, W. / SIEBENEICHER, M. (Jezusa Judasz przedal) (Collegium Vocale Bydgoszcz)

     
  ANONYMOUS
1  Witaj Krzyzu, zyciem hojny (Hail, O Cross Life-Giving) 04:30
 Collegium Vocale Bydgoszcz Ensemble
     
 CYPRIAN BAZYLIK
2  Madrosc Ojca Wszechmocnego (Wisdom of the Almighty Father) 03:20
 Michal Zielinski Soloist
 Hanna Michalak Soloist
     
 PIOTR ARTOMIUSZ
3  Jezus Chrystus, Bog Czlowiek (Jesus Christ, God the Man) 10:14
 Mariusz Gebel Soloist
     
 JOZEF SURZYNSKI
4  Wszyscy mieszkancy dworu niebieskiego (All the Inhabitants of the the Heavenly God) 04:55
 Hanna Michalak Soloist
 Janusz Cabala Soloist
     
 JAN Z LUBLINA
5  Jezus Chrystus, Bog Czlowiek (Jesus Christ, God the Man) 04:28
 Collegium Vocale Bydgoszcz Ensemble
     
 JAN SEKLUCJAN
6  Bog Wszechmogacy, Ojciec nasz niebieski Almighty God, Our Heavenly Father) 02:37
 Roman Fijalkowski Soloist
     
 WLADYSLAW GIELNIOWA
7  Jezusa Judasz przedal za pieniadze nedzne (Jesus was Sold by Judas for Humble Money) 06:40
 Roman Fijalkowski Soloist
 Hanna Michalak Soloist
     
  ANONYMOUS
8  Chryste Panie Wszechmogacy (O Christ, the Almighty God) 05:56
 Teresa Budzisz-Krzyzanowska Soloist
     
9  Lament swietokrzyski (The Holy Cross Lament) 04:58
 Teresa Budzisz-Krzyzanowska Soloist
     
 MATEUSZ SIEBENEICHER
10  Krzyzu swiety i chwalebny (O Holy and Glorious Cross) 03:07
 Collegium Vocale Bydgoszcz Ensemble
     
 JOZEF SURZYNSKI
11  O Jezu, jakos ciezko skatowany (O Jesus How Mercilessly You Were Tortured) 03:54
 Collegium Vocale Bydgoszcz Ensemble
     
 HIERONIM FEICHT
12  Ciebie dla, czlowiecze, dal Bog przekluc sobie bok (It Was for You that God Let His Side Be Pierced) 03:31
 Mariusz Gebel Soloist
 Mariusz Gebel Soloist
     
 MATEUSZ SIEBENEICHER
13  Wszechmogacy Nasz Panie (Our Almighty God) 02:13
 Collegium Vocale Bydgoszcz Ensemble
     
 JOHANNES BERTRAM
14  Ach nam nedznym grzesznym nasze grzeszenie (We Vile Sinners) 01:46
 Collegium Vocale Bydgoszcz Ensemble