Cello Recital: Palosz, Mikolaj - SZYMANSKI, P. / CARTER, E. / LUTOSLAWSKI, W. / DUTILLEUX, H. (Cellovator)

     
 MIKOLAJ PALOSZ
1  intro drum (Improvisation No. 1) 00:48
     
2  whistle chase (Improvisation No. 2) 01:04
     
 PAWET SZYMANSKI
3  A Kaleidoscope for M.C.E. 08:23
     
 MIKOLAJ PALOSZ
4  the A dance (Improvisation No. 3) 01:36
     
 ELLIOTT CARTER
5  Figment No. 1 05:42
     
 MIKOLAJ PALOSZ
6  pidzz (Improvisation No. 4) 01:17
     
 ELLIOTT CARTER
7  Figment No. 2, "Remembering Mr. Ives" 03:29
     
 MIKOLAJ PALOSZ
8  shallow breath (Improvisation No. 5) 01:57
     
 WITOLD LUTOSLAWSKI
9  Sacher Variation 03:27
     
 HENRI DUTILLEUX
 3 Strophes sur le nom de Sacher  
10 No. 1. Un poco indeciso 03:06
11 No. 2. Andante sostenuto 02:23
12 No. 3. Vivace 02:49
     
 MIKOLAJ PALOSZ
13  moon umbrella (Improvisation No. 6) 01:16
     
 JAMES DILLON
14  Parjanya-Vata 11:38
     
 MIKOLAJ PALOSZ
15  twister song (Improvisation No. 7) 01:19
     
16  bounce phase (Improvisation No. 8) 01:00
     
 IANNIS XENAKIS
17  Kottos 09:23
     
 MIKOLAJ PALOSZ
18  conclusion (Improvisation No. 9) 00:04
     
 Mikolaj Palosz Soloist