DEVIENNE, F.: Clarinet Sonatas (Wonkak Kim, Eun-Hye Grace Choi)

     
 FRANCOIS DEVIENNE
     
 Clarinet Sonata No. 1 in C major  
1 I. Allegro con spiritoso 7:07
 Wonkak Kim Soloist
2 II. Adagio 5:32
 Wonkak Kim Soloist
3 III. Rondo: Allegretto 4:16
 Eun-Hye Grace Choi Soloist
     
 Clarinet Sonata No. 2 in E flat major  
4 I. Allegro con spiritoso 4:45
 Wonkak Kim Soloist
5 II. Adagio 5:34
 Eun-Hye Grace Choi Soloist
6 III. Rondo: Allegretto 4:06
 Wonkak Kim Soloist
     
 Clarinet Sonata in B flat major  
7 I. Allegro: Tempo guisto 5:33
 Eun-Hye Grace Choi Soloist
8 II. Largo 3:49
 Wonkak Kim Soloist
9 III. Andantino con variazione 5:43
 Wonkak Kim Soloist
     
 Clarinet Sonata in E flat major  
10 I. Allegro 6:27
 Eun-Hye Grace Choi Soloist
11 II. Adagio cantabile 4:15
 Eun-Hye Grace Choi Soloist
12 III. Rondo: Allegretto non troppo 4:06
 Eun-Hye Grace Choi Soloist