Chopin & Liszt

     
     
 FRANZ LISZT
1  Un Sospiro, concert étude 7:10
     
2  Waldesrauschen, concert étude 5:29
     
 FRÉDÉRIC CHOPIN
3  Polonaise, opus 26 no. 1 9:01
     
4  Nocturnes, opus 9 no. 1 5:33
     
 FRANZ LISZT
5  Caprice-Valse, no. 2 6:55
     
6  Romance 3:21
     
 FRÉDÉRIC CHOPIN
7  Fantaisie- Impromptu 6:21
     
8  Nocturne, opus 48 no. 1 7:43
     
 FRANZ LISZT
9  Le Rossignol 4:50
     
10  Liebestraum 5:34
     
 FRÉDÉRIC CHOPIN
11  Aeolian Harp, étude opus 25 no. 1 3:38
     
12  Minute Waltz, opus 64 no. 1 2:15
     
 Anneleen Lenaerts Harp