Choral Music (Norwegian) - LARSEN, G. / GROVEN-E. / BUENE, E. (White Night: Impressions of Norwegian Folk Music) (Pedersen)

     
 GUNNAR ERIKSSON
1  Polonese (Polonaise) (arr. G. Eriksson) 5:52
 Gjermund Larsen Soloist
     
  TRADITIONAL
2  Gropen (arr. G. Larsen) 1:50
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete
     
 GUNNAR ERIKSSON
3  Gjendines badnlat (Gjendine's Cradle Song) (arr. G. Eriksson) 3:38
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete
     
 EYVIND ALNAES
4  Jeg Lagde mig sa Sildig (I Lay Down to Rest) (arr. E. Alnaes) 2:25
 Grete Pedersen Conductor
 Pedersen, Grete
     
 KNUT NYSTEDT
5  Jesus, din sote forening a smake (Jesus, To Savour Your Sweet Union) (arr. K. Nystedt) 3:05
 Grete Pedersen Conductor
 Pedersen, Grete
     
 GUNNAR ERIKSSON
6  Nadigste Jesus - Jesus Styr Du Mine Tankar (Merciful Jesus - Jesus, Guide My Thoughts) (arr. G. Eriksson) 3:12
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete
     
 EIVIND GROVEN
7  Margit Hjukse 7:57
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete
     
 GUNNAR ERIKSSON
8  Solbonn (Sun Prayer) (arr. G. Eriksson) 3:40
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete
     
 GJERMUND LARSEN
9  Solistvals (Soloist's Waltz) 3:49
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete
     
 EIVIND BUENE
 Allsang  
10 Preludium 1:43
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete
     
11 Liksang 2:03
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete
     
12 Allsang 3:21
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete
     
13 Duo 2:01
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete
     
14 Responsorium 3:03
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete
     
15 Fragment 3:02
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete
     
16 Salme 1:23
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete
     
  TRADITIONAL
17  Med Jesus Vil Eg Fara (With Jesus I Will Journey) (arr. H. Sommerro) 3:25
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete
     
18  Bruremarsj Fra Valsoyfjord (Wedding March from Valsoyfjord) - Aure (arr. H. Sommerro and G. Pedersen) 3:37
 Grete Pedersen Soloist
 Pedersen, Grete