NARA: Swedish Folk Music

     
     
  TRADITIONAL
1  Rosalill och hennes moder 3:14
  Nara Ensemble
     
2  Har dansar ja ma maima gambla skour 2:33
 Roger Tallroth Soloist
     
 HELENA TORPY
3  Valsen till dig 4:23
  Nara Ensemble
     
  TRADITIONAL
4  Vals efter Jamt Olof 3:36
  Nara Ensemble
     
5  Den gratande drangen - Polska efter Kus Erik 5:09
  Nara Ensemble
     
 ELLIKA FRISELL
6  Sommarnatt 3:52
 Roger Tallroth Soloist
     
 H KIRAN
7  Dryckesvisor 5:48
  Nara Ensemble
     
  TRADITIONAL
8  Orsa vallatspolska 3:32
  Nara Ensemble
     
9  Rovpolskan 2:05
  Nara Ensemble
     
10  Som stjarnan uppa himmelen sa klar 1:44
  Nara Ensemble
     
 LARS HOKPERS
11  Langtan 2:01
  Nara Ensemble
     
  TRADITIONAL
12  Jag vandrat har kring den vida jorden 2:57
  Nara Ensemble
     
13  Sjomansvisa fran Orsa 3:12
  Nara Ensemble
     
14  Naudljaus 3:33
  Nara Ensemble
     
15  Gambla Valu 3:41
  Nara Ensemble
     
16  Ack, ack om det vore dag 3:39
  Nara Ensemble
     
17  Galopp fran Roros 1:54
  Nara Ensemble
     
18  Nu sommarloven falla 2:58
  Nara Ensemble