CHOPIN: Scherzos and Ballades

     
 FRYDERYK CHOPIN
     
1  Scherzo No. 1 in B minor, Op. 20 9:33
     
2  Scherzo No. 2 in B flat minor, Op. 31 9:40
     
3  Scherzo No. 3 in C sharp minor, Op. 39 7:29
     
4  Scherzo No. 4 in E major, Op. 54 9:02
     
5  Ballade No. 1 in G minor, Op. 23 9:02
     
6  Ballade No. 2 in F major, Op. 38 7:21
     
7  Ballade No. 3 in A flat major, Op. 47 6:54
     
8  Ballade No. 4 in F minor, Op. 52 10:32
     
 Valerie Tryon Soloist