SEGERSTAM, L.: July (Segerstam, SAMI Sinfonietta)

     
 LEIF SEGERSTAM
     
 July (version 1)  
1 I. — 3:16
2 II. — 3:32
3 III. — 4:11
4 IV. — 5:02
5 V. — 1:52
6 VI. — 1:07
7 VII. — 1:41
8 VIII. — 1:40
9 IX. — 3:49
10 X. — 6:27
     
 July (version 2)  
11 I. — 3:03
 Segerstam, Leif
12 II. — 3:26
 Segerstam, Leif
13 III. — 4:26
 Segerstam, Leif
14 IV. — 4:52
 Segerstam, Leif
15 V. — 1:44
 Segerstam, Leif
16 VI. — 1:15
 Segerstam, Leif
17 VII. — 1:38
 Segerstam, Leif
18 VIII. — 1:26
 Segerstam, Leif
19 IX. — 3:46
 Segerstam, Leif
20 X. — 6:17
 Segerstam, Leif
     
 Leif Segerstam Conductor