NYSTROEM, G.: Vocal Music (Nystroem Songs) (Hellekant)

     
     
 EBBA LINDQUIST
 Sanger vid havet (Songs at the Sea)  
1 No. 1. Ute i skaren 3:23
 Charlotte Hellekant Soloist
     
 EDITH SODERGRAN
2 No. 2. Nocturne 3:22
 Anders Kilstrom Soloist
     
 GOSTA NYSTROEM
3 No. 3. Havets visa 2:45
 Anders Kilstrom Soloist
     
 RAGNAR JANDEL
4 No. 4. Jag har ett hem vid havet 4:48
 Charlotte Hellekant Soloist
     
 EBBA LINDQUIST
5 No. 5. Jag vantar manen 2:37
 Charlotte Hellekant Soloist
     
 GOSTA NYSTROEM
6  Hjartat 1:55
 Anders Kilstrom Soloist
     
7  Ord mot det tomma 6:29
 Charlotte Hellekant Soloist
     
 PAR LAGERQVIST
 Angest  
8 No. 1. Det finns ingenting i varlden mer an du 3:24
 Anders Kilstrom Soloist
     
 GOSTA NYSTROEM
9 No. 2. Ingenting ar som du 1:58
 Anders Kilstrom Soloist
     
 PAR LAGERQVIST
10 No. 3. Min angest ar en risig skog 2:43
 Charlotte Hellekant Soloist
     
11 No. 4. Karleken ar intet 2:51
 Anders Kilstrom Soloist
     
 GOSTA NYSTROEM
12 No. 5. Dina lappar aro som skogar efter regn 1:39
 Anders Kilstrom Soloist
     
13 No. 6. Dina ogon aro sa bara 2:14
 Anders Kilstrom Soloist
     
14 No. 7. For mig pa stigar 1:17
 Anders Kilstrom Soloist
     
15 No. 8. Under stjarnorna 1:49
 Anders Kilstrom Soloist
     
16  Bon 2:59
 Charlotte Hellekant Soloist
     
 PAR LAGERKVIST
17  Karlekens visa 1:11
 Charlotte Hellekant Soloist
     
 GOSTA NYSTROEM
18  Att alska i varens tid 4:42
 Anders Kilstrom Soloist
     
19  Gubben och gumman skulle mota vall 1:08
 Anders Kilstrom Soloist
     
 ANNA-MARIA ROOS
20  Det satt en katt vid Kattegatt 1:37
 Anders Kilstrom Soloist
     
 GOSTA NYSTROEM
 Sjal och landskap (Soul and Landscape)  
21 No. 1. Vitt land 3:21
 Anders Kilstrom Soloist
     
22 No. 2. Onskan 2:40
 Anders Kilstrom Soloist
     
23 No. 3. Bara hos den … 3:03
 Anders Kilstrom Soloist
     
 JEANNA OTTERDAHL
24  Andakt 1:26
 Anders Kilstrom Soloist
     
 ANDERS OSTERLING
25  Nocturne 4:42
 Charlotte Hellekant Soloist