SCHUBERT: 16 German Dances, D. 783 / 17 Landler, D. 366 / 12 Wiener Deutsche, D. 128 / 12 Landler, D. 790 (Bordoni)

     
 FRANZ SCHUBERT
     
1  16 German Dances and 2 Ecossaises, Op. 33, D. 783 11:20
     
2  Galop and 8 Ecossaises, D. 735 1:27
     
3  17 Landler, D. 366 11:53
     
4  Minuet in C sharp minor, D. 600 2:10
     
5  12 Ecossaises, D. 781 4:38
     
6  12 Viennese German Dances, D. 128 11:09
     
7  Variation in C minor on a Waltz by Diabelli, D. 718 1:16
     
8  12 German Dances (Landler), Op. 171, D. 790 10:54
     
9  2 Scherzos, D. 593 4:16
     
 Paolo Bordoni Soloist