SANTACREU, J.: Sextet de la Naixenca / Adbec / Delienz / Neor / Quartet de Tardor (Musica del Somni) (Danceanu)

     
 JAVIER SANTACREU
     
1  Sextet de la Naixenca 10:47
 Liviu Danceanu Conductor
 Danceanu, Liviu
     
2  Adbec 11:16
 Liviu Danceanu Conductor
 Danceanu, Liviu
     
3  Delienz 11:00
 Liviu Danceanu Conductor
 Danceanu, Liviu
     
4  Neor 8:20
 Liviu Danceanu Conductor
 Danceanu, Liviu
     
 Quartet de Tardor  
5 I. Colors del Fred 5:15
  Florilegium String Quartet Ensemble
6 II. Joc d'Ocres 7:25
  Florilegium String Quartet Ensemble
     
7  Oniris, "Muica del Somni" 17:02
 E Garcia Asensio Conductor
 Asensio, E. Garcia