KRECEK, J.: 3 Tance ve starsm slohu / MACHA, O.: Zpevy Hornacka (Dunova, Tilia)

     
     
  TRADITIONAL
1  Nepi, Jano (Don't Drink Water, Johnny) (arr. P. Vyroubal) 2:08
 Marta Dunova Soloist
     
 PETR VYROUBAL
2  Smrti tanec (A Wild Dance) (arr. P. Vyroubal) 1:29
  Tilia Ensemble
     
3  Na kopecku stoji borovicka (My Annie Is as Lovely as the Pine on the Hill) (arr. P. Vyroubal) 0:46
 Marta Dunova Soloist
     
  TRADITIONAL
4  Koulelo se koulelo (Whom Will You Marry? You My Love!) (P. Vyroubal) 1:25
 Marta Dunova Soloist
     
 PETR VYROUBAL
5  2 Dances from Valachica 3:10
  Tilia Ensemble
     
  TRADITIONAL
6  Osud lidsky (Human Fate) (arr. P. Vyroubal) 4:33
  Tilia Ensemble
     
 PETR VYROUBAL
7  Lidove motivy 4:11
  Tilia Ensemble
     
8  U trebone na tom moste (A Shepherd Counting His Sheep) (arr. P. Vyroubal) 2:06
 Marta Dunova Soloist
     
  TRADITIONAL
9  U naseho barty (arr. P. Vyroubal) 1:10
  Tilia Ensemble
     
 PETR VYROUBAL
10  Velebny pane (Find Me a Husband, Vicar) (arr. P. Vyroubal) 0:41
 Marta Dunova Soloist
     
  TRADITIONAL
11  Pockej ma mila (arr. P. Vyroubal) 1:26
 Marta Dunova Soloist
     
 PETR VYROUBAL
12  Pekne se zelena (arr. P. Vyroubal) 0:52
 Marta Dunova Soloist
     
13  Pisen tobiasova (Song of Tobias) (arr. P. Vyroubal) 3:05
 Marta Dunova Soloist
     
 JAROSLAV KRCEK
 3 Tance ve starsm slohu (3 Dances in and Olden Style)  
14 Tanec 1 (Dance No. 1) 4:25
  Tilia Ensemble
     
15 Tanec 2 (Dance No. 2) 4:00
  Tilia Ensemble
     
16 Tanec 3 (Dance No. 3) 2:26
  Tilia Ensemble
     
 OTMAR MACHA
17  Zpevy Hornacka (Song of Hornacko) 14:02
 Marta Dunova Soloist