LARSSON, L.-E.: Forkladd gud / NORMAN, L.: Konsertstycke / SANDSTROM, J.: Bon till solen (Sjokvist)

     
     
 HJALMAR GULLBERG
 Forkladd gud (The Disguised God), Op. 24  
1 Prelude 4:37
 Hillevi Martinpelto Soloist
 Sjokvist, Gustaf
     
 LARS-ERIK LARSSON
2 Narration: Ej för de starka i världen … (Not for the strong in the world …) 1:27
 Gustaf Sjokvist Soloist
 Sjokvist, Gustaf
     
3 Vem spelar på en pipa en låt av gryningsluft … (Who plays upon a pipe a song of the morning air …) (Chorus) 3:32
 Gustaf Sjokvist Soloist
 Sjokvist, Gustaf
     
 HJALMAR GULLBERG
4 Narration: Apollon bor i ett tessaliskt stall … (Apollo lives in a Thessalonian stable …) 1:43
 Hillevi Martinpelto Soloist
 Sjokvist, Gustaf
     
 LARS-ERIK LARSSON
5 Kring höstlig vaktelds bränder … (Around the glowing watchfire of autumn …) (Baritone, Chorus) 3:01
 Gustaf Sjokvist Soloist
 Sjokvist, Gustaf
     
6 Välsignelse följer i gudarnas spår … (Blessings follow in the wake of the gods …) (Chorus) 4:05
 Gustaf Sjokvist Soloist
 Sjokvist, Gustaf
     
 HJALMAR GULLBERG
7 Narration: Husbonden må vi prisa säll … (We must joyfully praise the master …) 1:20
 Karl-Magnus Fredriksson Soloist
 Sjokvist, Gustaf
     
8 Vad faller över träden … (What kind of silver glow …) (Soprano, Chorus) 3:42
 Bjorn Granath Soloist
 Sjokvist, Gustaf
     
 LARS-ERIK LARSSON
9 Narration: Än vandra gudar över denna jord … (Still the gods walk this earth …) 1:47
 Karl-Magnus Fredriksson Soloist
 Sjokvist, Gustaf
     
 HJALMAR GULLBERG
10 Tror du, att fåren skulle … (Do you think that sheep …) (Baritone, Soprano, Chorus) 6:46
 Gustaf Sjokvist Soloist
 Sjokvist, Gustaf
     
 LUDVIG NORMAN
11  Konsertstycke, Op. 54 17:45
 Gustaf Sjokvist Soloist
 Sjokvist, Gustaf
     
 KARIN BOYE
 Bon till solen (Prayer to the Sun)  
12 Bön till solen (Prayer to the Sun) 1:52
 Bjorn Granath Soloist
     
13 Bön till solen (Prayer to the Sun) 8:29
 Gustaf Sjokvist Soloist
 Sjokvist, Gustaf