GANG CHEN / ZHANHAO HE
1  The Butterfly Lovers Violin Concerto (use) 25:41
     
 JIE JIAO
2  In the North West Plain 6:48
     
 HAN KUN SHA
3  Pastoral 4:41
     
 YUAN MAO
4  Joy Of Spring 3:01
     
 FRANZ SCHUBERT
5  Genugsamkeit, Op. 109, No. 2, D. 143 5:30
     
 YONG CHENG QIN
6  Romance 5:05
     
  YAO XIAN MA / ZHONG HAN LI
7  Spring in Sinkiang 3:06
     
 Takako Nishizaki violin
 Kenneth Jean