CASALS, P.: Pessebre (El) [Oratorio] (Foster)

     
 ENRIC CASALS
 El pessebre (arr. E. Casals)  
1 Prologue: Prelude 5:16
2 Prolugue: The Annunciation to the Shepherds: Un angel d'ales daurades (Narrator, Angel, Shepherds) 5:42
3 Part I: On the Way to Bethlehem: L'home del pou: Vora un pou troben un home (Narrator, Shepherds, The Man) 1:48
4 Part I: On the Way to Bethlehem: El pescador: A la riba humida (Narrator, Fisherman, Shepherd) 5:20
5 Part I: On the Way to Bethlehem: L'home que llaura: Troben un home sobre el camp (Narrator, Shepherd, Plowman) 4:17
6 Part I: On the Way to Bethlehem: L'estel: L'estel esclata (Shepherds) 3:45
7 Part I: On the Way to Bethlehem: La parella de la portadora (Narrator, Shepherds, The Man) 4:57
8 Part I: On the Way to Bethlehem: La vella que filla: Hi ha una avia que fila (Narrator, The Woman, Shepherds) 8:48
9 Part II: The Caravan of the Three Kings: La Caravana: Per la carena de la muntanya (Narrator) 1:55
10 Part II: The Caravan of the Three Kings: Els tres patges: Encara no hi som? (Baritone, Tenor, Bass) 4:51
   
1 Part II: The Caravan of the Three Kings: Cor dels camells: Del llunya Orient (Tenor, Chorus) 2:47
2 Part II: The Caravan of the Three Kings: Cor dels Reis Magics: Nomes nosaltres sabem el misteri (Chorus) 4:14
3 Part III: At the manger: Intermezzo 2:43
4 Part III: At the manger: La Mare de Dedu: Volia ser serventa (Maria) 3:57
5 Part III: At the manger: Sant Josep: Oh, Deu, que des del si de Na Maria (Joseph) 3:04
6 Part III: At the manger: La mula de l'estable: Quin bell enrenou! (The Mule) 2:38
7 Part III: At the manger: El bou de l'estable (The Ox) 6:59
8 Part IV: Adoration: La Nit de Nadal: L'estel brilla en la nit pura (Shepherd) 1:05
9 Part IV: Adoration: El plor de l'Infant Jesus: Oh, plor que penetra el mon! (Shephers) 3:01
10 Part IV: Adoration: L'arribada dels pastors: Corbats pel fred (Narrator) 2:14
11 Part IV: Adoration: Els Tres Reis: I Apareixen els tres Reis (Bass, Tenor, Baritone, Chorus) 7:50
12 Part IV: Adoration: Hosanna: I tot es transfigura en un moment (Narrator, Chorus, Soprano, Soloist) 5:41
13 Part IV: Adoration: Gloria: Gloria a Deu! (Kings, Shepherds, Chorus) 3:38
 Enric Serra Soloist
     
 Lawrence Foster Conductor