HEALEY WILLAN
     
1  In the heavenly kingdom, Op. 380 8:45
 Matthew Larkin organ
     
2  Hymn-Anthem on the tune St. Osmund, Op. 449 3:20
 Matthew Larkin organ
     
3  Sun of Righteousness, Op. 438 3:22
 Matthew Larkin organ
     
4  The Dead, Op. 302 3:48
 Matthew Larkin organ
     
5  Hymn-Anthem on the tune Ye watchers and ye holy ones, Op. 403 4:35
 Matthew Larkin organ
     
 Missa Brevis No. 11, Op. 226, "Sancti Johannis Baptistae"  
6 Kyrie 2:05
 Matthew Larkin organ
7 Sanctus 1:05
 Matthew Larkin organ
8 Benedictus qui venit 1:20
 Matthew Larkin organ
9 Agnus Dei 2:40
 Matthew Larkin organ
     
10  I looked, and behold a white cloud, Op. 344 7:16
 Joseph Schnurr tenor
 Matthew Larkin organ
     
11  Preserve us, O Lord, Op. 310 1:44
 Matthew Larkin organ
     
12  O King all Glorious, Op. 311 2:44
 Matthew Larkin organ
     
13  Hymn-Anthem on the tune Picardy, Op. 405 5:06
 Matthew Larkin organ
     
14  Christ hath a garden, Op. 352 3:33
 Matthew Larkin organ
     
15  Hymn-Anthem on the tune O quanta qualia, Op. 394 3:52
 Matthew Larkin organ
     
16  O How Glorious, Op. 304 1:35
 Matthew Larkin organ
     
17  O Praise the Lord, Op. 377 7:50
 Matthew Larkin organ
     
18  Rise up, my Love, my Fair One, Op. 314 2:26
 Matthew Larkin organ
 Noel Edison