BACH, W.F.: Chamber Music (Alpermann, Ensemble Sans Souci Berlin)

     
 WILHELM FRIEDEMANN BACH
     
 Trio No. 1 in D major, Fk. 47  
1 I. Allegro ma non troppo 3:33
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble
2 II. Largo 4:39
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble
3 III. Vivace 3:04
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble
     
4  Fantasia in E minor, Fk. 21 9:23
 Raphael Alpermann Soloist
     
 Duet No. 2 for 2 Violas in G major, Fk. 61  
5 I. Allegro 4:41
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble
6 II. Lamento 3:58
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble
7 III. Presto 2:19
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble
     
8  12 Polonaises, Fk. 12 3:30
 Raphael Alpermann Soloist
     
 Flute Sonata in E minor, Fk. 52  
9 I. Allegro ma non tanto 3:55
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble
10 II. Siliciano 2:50
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble
11 III. Vivace 2:15
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble
     
12  12 Polonaises, Fk. 12 3:53
 Raphael Alpermann Soloist
     
 Duet No. 1 for 2 Flutes in E minor, Fk. 54  
13 I. Allegro 3:35
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble
14 II. Larghetto 2:48
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble
15 III. Vivace 3:44
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble
     
16  Fantasia in D minor, Fk. 19 6:51
 Raphael Alpermann Soloist
     
 Trio in B flat major, Fk. 50  
17 I. Largo 4:22
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble
18 II. Allegro ma non troppo 5:20
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble
19 III. Vivace 3:01
  Ensemble Sans Souci Berlin Ensemble