BACH, C.P.E. / BACH, J.C. / BACH, J.S.: Keyboard Concertos (Injushina, Hamburger Camerata, Gothoni)

     
     
 CARL PHILIPP EMANUEL BACH
 Keyboard Concerto in D major, Wq. 43/2, H. 472  
1 I. Allegro di molto 7:09
 Anastaia Injushina Soloist
     
2 II. Andante 6:46
 Anastaia Injushina Soloist
     
3 III. Allegretto 8:09
 Anastaia Injushina Soloist
     
 JOHANN CHRISTIAN BACH
 Keyboard Concerto in D major, Op. 7, No. 3, W. C57  
4 I. Allegro con spirito 5:36
 Anastaia Injushina Soloist
     
5 II. Rondeau: Allegretto 4:48
 Ralf Gothoni Soloist
     
 Keyboard Concerto in E flat major, Op. 7, No. 5, W. C59  
6 I. Allegro di molto 6:54
 Anastaia Injushina Soloist
     
7 II. Andante 6:18
 Ralf Gothoni Soloist
     
8 III. Allegro 3:02
 Anastaia Injushina Soloist
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
 Keyboard Concerto in E major, BWV 1053  
9 I. Allegro 7:50
 Anastaia Injushina Soloist
     
10 II. Siciliano 5:05
 Anastaia Injushina Soloist
     
11 III. Allegro 5:57
 Anastaia Injushina Soloist
 Gothoni, Ralf